Jest to rozwiązanie 2 dla ukrytej mapy do wpisu
Google Maps w ukrytym div

TAB 1

Lorem ipsum

Dolor sit

Lorem Map

TAB 3

Lorem ipsum

Dolor sit

TAB 4

Lorem ipsum

Dolor sit

TAB 5

Lorem ipsum

Dolor sit